ISSN:2500-1566 (online)
ISSN: 2415-8739 (print)
16+
Известия Лаборатории древних технологий
Поиск по сайту

Досуг чехословацких легионеров в России и на пути домой в 1919-1920 гг

2016 / Известия Лаборатории древних технологий №3(20) [ ИСТОРИЯ ]

Статья описывает некоторые особенности повседневной жизни чехословацких добровольцев в России во время Гражданской войны. Чешские и словацкие добровольцы (обычно более или менее точно именуемые как чехословацкие легионеры) были военным корпусом, который изначально создавался для борьбы с Австро-Венгрией и Германией. Тем не менее в 1918-1920 гг. они воевали с Красной Гвардией, красными партизанами и Красной Армией в Восточной России и Сибири. Они логически связаны с Белыми Русскими силами, однако преследовали свои собственные цели - выжить и живыми вернуться домой. Исследование не нацелено, собственно, на военные операции или политическую подоплеку, оно сфокусировано на занятиях солдат в свободное время, включая музыку, театр, чтение и т. д. Последняя часть текста посвящена возвращению чехословацких волонтеров (легионеров) домой на кораблях, буквально совершивших путешествие вокруг земного шара.

Ключевые слова:

Россия, Гражданская война в России, Первая мировая война, чехословацкий добровольческий корпус в России, чехословацкие легионеры, занятия в свободное время, музыка, театр, окопные газеты, повседневная жизнь, Сибирь

Авторы:

Библиографический список:

 1. BOUČEK, Bohuslav, Prosím, aby zápisník byl odevzdán mé ženě jako pozůstalost, Praha 1998. (In Czech)
 2. Československý Deník № 245 от 2 декабря 1918; № 249 от 7 декабря 1918. (In Czech)
 3. ČERVINKA, Jaroslav, Trp, kozáče, budeš atamanem, Praha 1929. (In Czech)
 4. ČERVINKA, Vincenc (ed.), Naši na Sibiři: Kapitoly vlastní i cizí, Praha 1920. (In Czech)
 5. CÍSAŘOVSKÁ, Blanka (ed.), Josef Charvát, Cestou ze Sibíře do vlasti, Praha 2001. (In Czech)
 6. CTIBOROVÁ, Miroslava (ed.), Českoslovenští legionáři: Rodáci a občané okresu České Budějovice, České Budějovice 2000. (In Czech)
 7. DUFKA, Josef, Přál jsem si míti křídla: Vzpomínky hluckého legionáře z let 1919-1920, Velehrad 2002. (In Czech)
 8. FIBICH, Karel, Povstalci III: Povolžská fronta; Povstalci IV: Bajkal - Vladivostok; Povstalci V : Vladivostok - ČSR, Praha 1938.
 9. FIC, Victor Miroslav, Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918, I. díl, Vznik československých legií v Rusku 1914-1918, Ruská otázka a boj za svobodný stát, Praha 2006; II. díl, Bolševici a československé legie, Počátek jejich ozbrojeného konfliktu, Březen - květen 1918, Brno 2007. (In Czech)
 10. FINK, Pavel, Voják sedmé velmoci, Brno 1945. (In Czech)
 11. GAJDA, Radola, Moje paměti, Praha 1920. (In Czech)
 12. GALANDAUER, Jan, 02.07.1917, Bitva u Zborova, Česká legenda, Praha 2002. (In Czech)
 13. GALANDAUER, J. a kol. (edd.), Slovník prvního československého odboje 1914-1918, Praha 1993. (In Czech)
 14. JANIN, Maurice, Moje účast na československém boji za svobodu, Praha 1923. (In Czech)
 15. JURMAN, O. (ed.), Legionářská odysea: Deník Františka Prudila z ruské fronty, Praha 1990. (In Czech)
 16. K vítězné svobodě, 1914-1918-1928, Praha 1928. (In Czech)
 17. KLIMEK, Antonín, Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XIII., 1918-1929, Praha 2000. (In Czech)
 18. KLIMENT, Josef, Zápisky legionářovy: Ze života a bojů na Rusi ve světové válce v letech 1914 - 1919, Středokluky 2005. (In Czech)
 19. KOPTA, J., Třetí rota na magistrále, Praha 1931. (In Czech)
 20. KOPTA, Josef, Třetí rota, Praha 1947. (In Czech)
 21. KOVTUN, Jiří, Masarykův triumf, Praha 1991. (In Czech)
 22. KRATOCHVÍL, Jaroslav, Cesta revoluce, Praha 1928. (In Czech)
 23. KREJČOVÁ, Jana (ed.), Českoslovenští legionáři: Rodáci a občané okresu Prachatice, Prachatice 2000. (In Czech)
 24. KREJČÍ, František Václav, U sibiřské armády, Praha 1922. (In Czech)
 25. KUDELA, Josef (ed.), Deník plukovníka Švece, Praha 1923. (In Czech)
 26. LANGER, F. (ed.), Pamětní kniha 1. střeleckého pluku Jana Husi, Praha 1920. (In Czech)
 27. LANGER, František, Pes 2. roty, Praha 1923. (In Czech)
 28. nebo Návrat československých legií kolem světa, Praha 1921. (In Czech)
 29. NĚMEC, Matěj, Návraty ke svobodě, Praha 1994. (In Czech)
 30. OLEJNÍK, Jan (ed.), Českoslovenští legionáři: Rodáci a občané okresu Strakonice, Strakonice 2000. (In Czech)
 31. PICHLÍK, Karel, Bez legend, Praha 1968 a 1990. (In Czech)
 32. PICHLÍK, K. - KLÍPA, Bohumír - ZABLOUDILOVÁ, Jitka, Českoslovenští legionáři (1914-1920), Praha 1996. (In Czech)
 33. PSÍKOVÁ, Jiřina (ed.), Českoslovenští legionáři: Rodáci a občané okresu Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec 2001.(In Czech)
 34. RAŠE, Rudolf, Na cestu domů: Několik rad a pokynů evakuovaným, Irkutsk 1919. (In Czech)
 35. SAK, Robert, Anabáze, Drama československých legionářů v Rusku (1914-1920), Jinočany 1996. (In Czech)
 36. ŠEDIVÝ, Ivan, Češi, české země a Velká válka, Praha 2001. (In Czech)
 37. ŠTEIDLER, František, Naše vystoupení v Rusku v r. 1918, Praha 1923. (In Czech)
 38. ŠTEIDLER, František, Československé hnutí na Rusi: Informační přehled, Praha 1921. (In Czech)
 39. SVOBODA, Karel, S vichřicí do dvou světadílům: Dokumentární historie ruského legionáře, Vyškov 1931. (In Czech)
 40. VÁCHA, Dalibor, S legiemi kolem světa, Evakuace ruských legií po moři z Vladivostoku do vlasti, in: Jihočeský sborník historický 75, 2006, s. 151-162. (In Czech)
 41. VALENTA - ALFA, Václav, Do legie, Povídky o našich na Sibiři, Praha 1924. (In Czech)
 42. VANĚK, Otakar - HOLEČEK, Vojtěch - MEDEK, Rudolf (edd.), Za Svobodu I: Česká Družina 1914-1916, Československá brigáda, 1916-1917, Praha 1925; Za Svobodu II: Pod vedením prof. T. G. Masaryka, Československý armádní sbor, 1917-1918, Praha 1926; Za Svobodu III: Anabase, 1918-1920, Praha 1926; Za Svobodu IV: Od Volhy na Urál, Magistrála, Návrat do vlasti 1918-1920, Praha 1929. (In Czech)
 43. VLASÁK, Rudolf, Vojáci republiky II, Praha 1934. (In Czech)
 44. VOLF, Jiří, Medvědi pana prezidenta, см. в: Res Musei Pragensis, Měsíčník Muzea hlavního města Prahy 10, 2000, s. 13-17. (In Czech)
 45. VONDRÁČEK, František, Husité dvacátého století, Deník ruského legionáře, Praha 1922. (In Czech)
 46. WARD, John, With The Die - Hard in Siberia, б. г. (In Czech)
 47. ZEMAN, Adolf, Osvoboditelé, Praha 1931. (In Czech)
 48. ZEMAN, Adolf, Československá odyssea: Dojmy čsl. novináře-dobrovolce z cesty na lodi‚ Prezident Grant‘ z Vladivostoku do vlasti, Tichý oceán, květen - červen 1920, Praha 1920. (In Czech)

Файлы:

Язык

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Количество скачиваний:18505